mahbod
29 مرداد 1401 - 10:32

دولت سیزدهم، رشد تورم، پایه پولی و نقدینگی را کنترل کرد

معاون وزیر اقتصاد گفت: تورم به موضوع پیش بینی ناپذیری اقتصاد انجامیده است که با شروع بکار دولت سیزدهم، دولت موفق شد در زمینه کنترل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به توفیقات زیادی دست یابد. به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری هادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل وزارتخانه برگزار شد. وی در این نشست با ارائه تصویری از اقتصاد کشور پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار و ارقام مراکز رسمی کشور در یک دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی تجربه شده و رشد اقتصادی اقتصادی ایران بجز سال ۱۴۰۰ برابر با نیم درصد بوده است. خبرنگار مهرمعاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی در درآمد سرانه مردم گفت: این یعنی فشار اقتصادی بر مردم در دهه گذشته بیشتر شده است. سبحانیان ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و برنامه ششم را نتوانسته محقق کند و این یعنی عدم تحقق توسعه کشور و از طرفی رقم استهلاک آنچنان بالا بوده که نتوانستیم سرمایه لازم را جذب کنیم. به گفته این مقام مسئول هم پایه پولی و هم نقدینگی در سال‌های گذشته رشد داشته و نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است که این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است بنابراین اگر تغییر ریل ندهیم و رویکرد تحولی نداشته باشیم با افزایش تورم مواجه خواهیم بود. سبحانیان خاطرنشان کرد: عدم تجانس رشد نقدینگی و تورم از سال ۹۰ تا ۹۹ نشان می‌دهد که با افزایش نقدینگی در سنوات گذشته با رشد دو برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی مواجه بوده ایم. ایموی ادامه داد: کسری بودجه ریشه اصلی این وضعیت بوده است بطوری که به ۱,۷۵۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ رسیده است. سبحانیان افزود: دنبال این هستیم که با مجموعه اقدامات و گسترش عدالت بر حوزه‌های مختلف بتوانیم طبق سند تحولی دولت در حوزه اقتصاد شرایط موجود را تغییر دهیم. وی ادامه داد: تسهیل گری و رفع موانع تولید، تفویض اختیار به استانداران، توجه به حوزه دانش بنیان و تلاش برای توقف رشد تورم از جمله اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت. گریمعاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تورم به موضوع پیش بینی ناپذیری اقتصاد انجامیده است که با شروع بکار دولت سیزدهم، دولت موفق شد در زمینه کنترل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به توفیقات زیادی دست یابد. بکارادامه دارد....
منبع: مهر
شناسه خبر: 623678